(1 )
 


   טיפים
דף הבית >> טיפים
הוראות שימוש והפעלה


                               
                                                               

   
                                                  מכשיר לניקוי מצלמות אבטחה – הוראות שימוש והפעלה
 
אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם למשפחת לקוחות –ivish Falcon  , המכשיר החשמלי היחיד לניקוי מהקרקע של מצלמות אבטחה חיצוניות.
יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש וההפעלה ולהקפיד על יישומן המלא. הנאה מושלמת מהמכשיר מותנית בשימוש נכון ובטיחותי!
תעודת אחריות למכשיר מצורפת בעמוד האחרון.

תיאור חלקי המכשיר
1           דסקית ניקוי לחלון מיגון רגיל.                                          9     נורית לחיווי הפעלה/ מצב טעינה.
2           דסקית ניקוי לחלון מיגון קטן.                                          10    שקע טעינה.
3           דסקית ניקוי למצלמות כיפה חיצוניות (אופציונאלי).              11    פין לשחרור ראש המכשיר מהידית.
4           דסקית ניקוי למצלמות "מובוטיקס" M-12 (אופציונאלי).        12    ידית טלסקופית עם 4 סוללות AA נטענות.
5           מתאם גמיש לחיבור דסקית הניקוי לציר המנוע.                  13    זווית מתכווננת (קליק קלאק).
6           ראש המכשיר.                                                            14    מוט טלסקופי באורכים שונים, עפ"י הזמנת הלקוח.
7           כפתור הפעלה.                                                           15    מטען סוללות מהיר.
8           ניצרה (בצורת כוכב).

הפעלת המכשיר
 • כוונו את מתאם (5) לציר המנוע בהתאמה ודחפו אותו עד הסוף. חברו את דסקית (1) למתאם (5) ע"י אחיזת המתאם, הצמדת הדסקית אל המתאם וסיבובה של הדסקית עד כדי נעילת הדסקית ללשוניות המתאם. אם ברצונכם לנקות חלון מיגון קטן, חברו את דסקית (2) למתאם.הכניסו את החלק התחתון של זווית (13) למוט הטלסקופי (14), תוך כדי לחיצה על הפינים התחתונים של הזווית. וודאו נעילת הפינים בתוך החורים שבמוט.הצמידו היטב את מרכז פד הניקוי למרכז הדסקית, תוך כדי מתיחתו ע"ג משטח הסקוטש והלבשת הגומי מאחורי הדסקית. אם ברצונכם להחליף צד של פד או להחליף פד חדש, הסירו את הפד המשומש ע"י אחיזת הדסקית ומשיכתו בזהירות מהשוליים.
 • להפעלת המכשיר לחצו על הנצרה (8) ודחפו קדימה את כפתור ההפעלה (7) עד שנורית החיווי (9) תאיר בירוק.מומלץ להסיר את שכבת האבק והלכלוך הגס מחלון המיגון של המצלמה, בעזרת פד יבש תחילה. אם עדיין נשארו כתמים או סימנים, יש לנקותם בעזרת פד שהורטב במים בלבד ונסחט היטב ולאחר מכן להבריק שוב בעזרת הפד היבש. הפעילו את המכשיר, פיתחו את המוט הטלסקופי (14) לאורך הרצוי (אין למשוך את החוליות של המוט מעבר לסימון שעל כל חוליה) ונעלו היטב את החוליות.הצמידו את הדסקית המסתובבת עם פד הניקוי לחלון המיגון של המצלמה והניעו את המכשיר קלות ע"ג שטח חלון המיגון בלבד, עד להשגת התוצאה הרצויה (מספר שניות בודדות).
 • דסקית הניקוי למצלמות כיפה (3) מגיעה עם מתאם (5) כשהוא מודבק בתחתית שלה. כוונו את המתאם בהתאמה לציר המנוע ודחפו את הדסקית מהמרכז בלבד עד הסוף. להוצאת הדסקית, יש להניח את שתי האצבעות בצורת מספריים על המתאם, לאחוז אותו היטב ולדחוף אותו החוצה. אין למשוך את הדסקית מהצדדים.
 • במקרה של מצלמה הממוקמת בזווית כלפי הקרקע או מצלמת כיפה, כוונו תחילה את הזווית המתכווננת קליק קלאק (13) בהתאם לזווית המצלמה, הפעילו את המכשיר, פתחו את המוט הטלסקופי לגובה המתאים, נעלו היטב את המוט, הרימו את המוט בצורה אנכית בהמשך לקו הגוף והצמידו את הדסקית עם פד הניקוי לחלון המיגון של המצלמה.
 • לכיבוי המכשיר דחפו את כפתור ההפעלה (7) לאחור.
 • המכשיר פועל על סוללות נטענות. לאחר היחלשות עוצמת הסוללות, תוכלו להטעינן ישירות במכשיר. הכניסו את המטען (15) לשקע החשמל ואת תקע המטען לשקע הטעינה במכשיר (10). המתינו עד שנורית כיבוי הטעינה (9) המאירה באדום תיכבה בגמר הטעינה.אין צורך בהחלפת הסוללות במכשיר, כל עוד שהן נטענות ופועלות באופן תקין.באם מתעורר הצורך להחליף סוללות במכשיר- יש ללחוץ על הפין (11) לשחרור ראש המכשיר (6) מהידית, לנתק במשיכה קלה את הידית מראש המכשיר, למשוך מעט את בית הסוללות, להוציא את הסוללות, להחליפן ולוודא כי בית הסוללות חזר למקומו ואינו בולט מתוך הידית. החזיקו בחוליה הקדמית של הידית והחזירו את ראש המכשיר לתוך הידית עד לנעילת הפין חזרה במקומו.
 • הפדים ניתנים לשטיפה ושימוש חוזר. מומלץ לשטוף אותם היטב במי ברז עם מעט סבון כלים, לסחוט היטב ולייבשם.
הוראות בטיחות ואחזקה

לקוחות יקרים, הוראות בטיחות ואחזקה אלה נועדו להבטיח את עבודתו הרצופה והתקינה של המוצר. אנא הקפידו למלא אחר הוראות אלה. אי מילוי הוראות אלה עלול לפגוע בבטיחותכם ובבטיחות הסובבים אתכם ולגרום לביטול האחריות!
 
 • יש לאסוף שיער ארוך לפני השימוש במכשיר.
 • אין להפעיל את המכשיר ללא דסקית ופד הצמוד עליה היטב.
 • לפני הפעלת המכשיר יש לוודא שמתאם הדסקית (5) צמוד היטב, עד הסוף, על גבי ציר המנוע.
 • לפני הפעלת המכשיר יש לוודא כי הדסקית נעולה היטב על גבי המתאם.
 • לפני הרמת המוט הטלסקופי ו/או פתיחתו, יש לוודא כי בסביבת העבודה אין אנשים היכולים להיפגע וכן שסביבת העבודה נקייה מחפצים ומתקנים שונים כגון קו חשמל ועוד.
 • דסקית המכשיר בנויה לפעול גם על גבי משטחים לחים/רטובים במעט. אין להפעיל את המכשיר על גבי משטחים רטובים מאוד או מוצפים במים ואין לטבול או להרטיב את המכשיר עצמו במים.
 • ניקוי המכשיר עצמו יתבצע באמצעות מטלית לחה בלבד.
 • יש להשתמש במטען המקורי של המכשיר בלבד! אין להשתמש בכל סוג אחר של מטען ואין להשתמש במטען של המכשיר לטעינת כל סוג של מכשיר אחר.
 • המטען נועד להטענת סוללות נטענות בלבד, דרך שקע הטעינה במכשיר. אין להטעין סוללות חד פעמיות! בהטענת סוללות חד פעמיות נורית הכיבוי האדומה לא תאיר ויש להפסיק את הטעינה מיד!
 • בעת החלפת סוללות- יש להקפיד ולהכניס למכשיר 4 סוללות AA נטענות בכיוון הנכון, כפי שמסומן על בית הסוללות.
 • מכשיר זה מותאם לניקוי מצלמות אבטחה בלבד. אין להשתמש עם המכשיר למטרות אחרות.
 • אין לבצע כל שינוי או תיקון בכל חלק מהמכשיר, שלא על ידי גורם מוסמך של החברה.
 • כאשר המכשיר לא בשימוש, יש להניח אותו על צידו או להשעינו/להצמידו עם גבו אל הקיר. אין להניח את המכשיר כשהוא נשען על דסקית הניקוי או על המתאם.
 
איתור תקלות
 •  כאשר המכשיר אינו פועל בלחיצת כפתור- וודאו כי ראש המכשיר הוכנס היטב עד הסוף, אל תוך הידית.
 • כאשר עוצמת המכשיר חלשה- וודאו קודם כי הסוללות טעונות במלואן (אור אדום אינו אמור להאיר כאשר המכשיר בטעינה והסוללות טעונות במלואן), או וודאו כי כל הסוללות הוכנסו לידית בכיוון הנכון.
 • כאשר במצב טעינת סוללות ריקות נורית חווי הטעינה אינה מאירה- וודאו כי המטען הוכנס היטב לשקע הטעינה שבמכשיר. אם הנורית עדיין לא מאירה, בצעו כרבע סיבוב של תקע המטען לכל כיוון וודאו כי הנורית אכן מאירה. אם הנורית עדיין לא מאירה, וודאו שאינכם מטעינים סוללות חד פעמיות.
שירות לקוחות: 1-700-553888
 

תעודת אחריות
 
·            תעודת אחריות זו תכנס לתוקף עם הצגת חשבונית הרכישה בלבד.
·            תוקף התעודה הינו 12 חודשים ממועד האספקה.
·            האחריות הינה לכל חלקי המכשיר, פרט לסוללות ופדים.
·            האחריות הינה בתוקף רק אם התקלה נגרמה תוך כדי שימוש סביר במכשיר ואם המשתמש נהג על פי הוראות השימוש וההפעלה.
·            מכשיר מס': ______.
·            תאריך מסירה ללקוח: _________.
·            חתימה וחותמת הספק: _______________.


 


 
 © כל הזכויות שמורות, אייץ' אנד אי גלובל אנטרפרייזס בע"מ